lens-distortions-bundle-lightroom

Tặng các bạn bộ Presets cực chất của Lens Distortions trị giá 249$ Bộ này gồm có 3 phần:   Skylight Beautiful lens flares and glows for Lightroom. Includes 23 Lightroom presets, and 17 quick color settings. Accent Stylized glass effects…