Beauty Retouch v3.1 Panel Photoshop CC 2017 + CS6

RA Beauty Retouch Panel v3.1 tên đầy đủ là Retouching Academy Beauty Retouch Panel v3.1. Phiên bản update mới nhất 2017. Đây là Plugin extension của photoshop chuyên chỉnh sửa ảnh chân dung, beauty cực kỳ chuyên nghiệp. Nếu bạn…